Saturday, October 19, 2013

UC List Of Badiadka Sector SSF


SSF BADIADKA SECTOR
Unit Controllers (UC)


1. BADIADKA» Iqbal Alangod 9846814608

2. MAVINAKATTE» Iqbal Alangod 9846814608

3. BARADUKKA» Naeemuddeen Korikkar 9656476878

4. BEEJANTHADKA» Kabeer Himami Goliyadukka 9746354250

5. MEETHAL NEKRAJE» Kabeer Himami Goliyadukka 9746354250

6. CHEDEKAL» Hakeem Meetal Nekraje 9747669722

7.  ALANGODE» Hakeem Meetal Nekraje 9747669722

8. PERADALA» Faizal Nekraje 9747886669

9. KORIKKAR» Faizal Nekraje 9747886669

10. KANYANA» Noushad Korikkar 9946912706

11. GOLIYADUKKA» Ziyad Chdkl 9495988192

12. CHARLADUKKA» Safir Korikkar 9746773742

13. NEKRAJE» Kabeer Chedekal 9747390677

14. NEERCHAL» Jazeel Golidka 9846859828

15. NARAMPADY» Sabith Badiadka 9995027888

16. PUNDOOR» Sabith Badiadka 9995027888

17. PALLATHADUKKA» Faizal Zaini Perdala 9995035170


SSF Badiadka Sector Controller(SC):
Abdurahman Saqafi Poothappalam  9633160083

No comments:

Post a Comment